Khuyến nghị giao dịch ngày 11 tháng 2 năm 2019: Cặp giao dịch EOS / BTC

purple-neon-eos-coin.jpg

Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng EOS / BTC đã đạt mức cao trước đó là 0,00073 vào ngày 8 tháng 2 năm 2019. Điều này đã kích hoạt sự bứt phá khỏi cup and handle pattern (cốc và tay cầm) trên biểu đồ hàng ngày. Đột phá đã kích hoạt một đợt ​​giá tăng cao tới 0,000777 vào ngày 10 tháng 2.

Nếu bạn lỡ mất cơ hội này, đừng lo lắng vì EOS đang có dấu hiệu thoái lui. Thị trường nằm trong vùng quá mua trên biểu đồ hàng ngày. Ngoài ra, giá dường như tôn trọng đường MA 200 ngày là mức kháng cự của nó. Những tín hiệu này cho thấy khả năng xem xét lại có thể hỗ trợ 0,00073.

Chiến lược là mua trên mức giá thấp, càng gần 0,00073 càng tốt. Chừng nào EOS giao dịch trên mức này, những con bò đực có thể sẽ tập hợp động lực để leo lên mục tiêu 0,0008274. Chốt lời và tiếp tục xem xét mục tiêu tiếp theo là 0,000926.

Biểu đồ 1D của EOS / Bitcoin

Tóm tắt chiến lược

  • Mua: Càng gần 0,00073 càng tốt.
  • Mục tiêu: 0,0008274 và 0,000926.
  • Dừng lỗ: 0,0007.