Khuyến nghị giao dịch ngày 3 tháng 2 năm 2019: Cặp giao dịch OMG / USD

OmiseGo.jpg

Phân tích kỹ thuật cho thấy OMG / USD đang đi ngang. Quan điểm này được đưa ra sau khi thị trường một lần nữa tôn trọng mức thấp là $ 1,09. Với hành động giá này, OmiseGo hiện đang hình thành mô hình đáy đôi trên biểu đồ 4H. Mặc dù cấu trúc này có thể đủ để trở thành nền tảng cho đợt tăng giá tiếp theo của thị trường, nhưng bây giờ nên xem xét rằng thị trường đã thiết lập một đáy bền vững và đủ để tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Bạn sẽ nhận thấy rằng OMG / USD đã tạm thời phá vỡ hỗ trợ này vào ngày 1 tháng 2 năm 2019. Tuy nhiên, những chú bò ngay lập tức tìm kiếm các vị trí để đòi lại hỗ trợ. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy sự phân kỳ tăng trên biểu đồ 4H. Đây là một dấu hiệu cho thấy OmiseGo đang tăng giá.

Chiến lược là mua càng gần $ 1,09 càng tốt. Chừng nào OMG / USD giao dịch trên mức này, nó có thể sẽ tăng đến mức trung bình là $ 1,51. Chốt lời ở mục tiêu thứ nhất và hướng đến mục tiêu tiếp theo là $ 1,93.

Biểu đồ 4H của OmiseGo / USD

Tóm tắt chiến lược

  • Mua: Càng gần $ 1,09 càng tốt.
  • Mục tiêu: $ 1,51 và 1,93.
  • Dừng lỗ: $ 1,045