Khuyến nghị giao dịch ngày 29 tháng 1 năm 2019: Cặp giao dịch BTG / BTC

bitcoin-gold.jpg

Phân tích kỹ thuật cho thấy BTG / BTC vẫn đang tích lũy. Quan điểm này đưa ra khi thị trường tiếp tục dao động trong khoảng từ 0,00254 đến 0,004886. Với phạm vi ở mức thấp 0,00254, Bitcoin Gold có cơ hội rất tốt để thiết lập đáy bền vững.

Chúng tôi tin rằng hỗ trợ 0,00254 có thể sẽ được giữ do các điều kiện quá bán quá mức trên biểu đồ hàng ngày. Trên hết, chúng ta có thể thấy một bấc lớn bên dưới thân nến hàng ngày. Điều này cho chúng ta biết rằng những người săn bắt đáy và thợ săn mặc cả đã bước vào hiện trường.

Bây giờ, những gì chúng tôi muốn thấy là Bitcoin Gold sẽ tiếp tục giao dịch khoảng 0,00254 trong vài ngày tới nhưng với khối lượng thấp. Điều này sẽ xác nhận quan điểm của chúng tôi rằng kiệt sức giảm giá là trong.

Chiến lược là mua càng gần 0,0054 càng tốt. Chừng nào Bitcoin Gold giao dịch trên mức này, nó có thể sẽ tăng lên mức trung bình là 0,003709. Chốt lời và xem xét mục tiêu tiếp theo là 0,004886.

Biểu đồ hàng ngày Bitcoin Gold / Bitcoin

Tóm tắt chiến lược

  • Mua: Càng gần 0,0054 càng tốt.
  • Mục tiêu: 0,0037 và 0,0048.
  • Dừng lỗ: 0,00244