Khuyến nghị giao dịch ngày 28 tháng 1 năm 2019: Cặp giao dịch Dash / USDT

dashcoin.jpg

Phân tích kỹ thuật cho thấy DASH / USD đang trên đường đến mức thấp 56$. Quan điểm này xuất hiện sau khi thị trường không giữ được phạm vi trung bình 79$ vào ngày 10 tháng 1 năm 2019. Sau khi phá vỡ phạm vi, DASH đã in một lá cờ gấu khi nó hợp nhất trong khoảng từ 74,50 đến 67 $. Hôm nay, chúng ta thấy giá phá vỡ từ cờ gấu khi nó vi phạm hỗ trợ ngang. Với động thái giảm giá này, có khả năng giảm xuống còn 56 $.

Ngoài ra, tất cả ba đường MA của chúng tôi trên biểu đồ đều đóng vai trò là các mức cản lớn (50 MA, 100 MA và 200 MA). Chúng sẽ gây khó khăn cho Dash để gắn kết bất kỳ cuộc tăng giá quan trọng nào.

Chiến lược là kiên nhẫn và mua càng gần 56 $ càng tốt. Sự hỗ trợ này có thể sẽ được giữ bởi vì chúng ta có thể hy vọng Dash sẽ ở trong vùng quá bán một khi nó chạm vào vùng giá này. Nếu những con bò đực bảo vệ 56 $, chúng sẽ tạo ra một đáy bền vững có thể truyền cảm hứng cho một cuộc tăng giá đến mục tiêu 79 $. Khi đó hãy nghĩ đến việc chốt lời và mục tiêu tiếp theo là 101$.

Biểu đồ 1D của Dash / USDT trên Bittrex

Tóm tắt chiến lược

  • Mua: Càng gần 56$ càng tốt.
  • Mục tiêu: 79$ và 101$.
  • Dừng lỗ: 54$.