Khuyến nghị giao dịch ngày 26 tháng 1 năm 2019: Cặp giao dịch ZIL / BTC

Zilliqa.jpg

Phân tích kỹ thuật cho thấy ZIL / BTC đang tăng. Quan điểm này được đưa ra sau khi Zilliqa vi phạm mức kháng cự 0,0000059 vào ngày 15 tháng 1 năm 2019. Điều này đã kích hoạt sự bứt phá từ mô hình vai và đầu nghịch đảo trên biểu đồ 12 giờ. Trên hết, thị trường cũng đã kiểm tra lại hỗ trợ 0,0000059 vào ngày 20 tháng 1. Điều này cho chúng ta biết rằng thị trường đã đưa mức kháng cự vào hỗ trợ.

Ngoài ra, chúng ta có thể thấy một giao cắt vàng giữa MA100 và MA200 trên biểu đồ 12 giờ. Với chuyển động chỉ báo này, tất cả các đường trung MA đều nằm trong một căn chỉnh lý tưởng trong đó MA50 cao hơn MA100 và MA100 nằm trên MA200. Các đường trung bình động này đóng vai trò là hỗ trợ sẽ giúp xu hướng thị trường cao hơn.

Chiến lược là mua trên dips càng gần 0,0000059 càng tốt. Chừng nào những con bò đực giữ được sự hỗ trợ này, chúng có khả năng tăng đến các mục tiêu là 0,0000074 và sau đó là 0,0000089.

Biểu đồ 12H của Zilliqa / Bitcoin

Tóm tắt chiến lược

  • Mua: Càng gần 0,0000059 càng tốt.
  • Mục tiêu: 0,0000074 và 0,0000089.
  • Dừng lỗ: 0,00000577