Khuyến nghị giao dịch ngày 25 tháng 1 năm 2019: Cặp giao dịch TNB / BTC

time-new-bank-tnb.jpg

Phân tích kỹ thuật cho thấy TNB / BTC đang chạm đáy ở mức 0,00000080. Time New Bank dường như đang tích lũy trong khi tạo ra mô hình đáy tròn.

Ngoài ra, bạn có thể thấy rằng khối lượng đã tăng lên kể từ ngày 16 tháng 1 năm nay. Đây là một dấu hiệu cho thấy tiền điện tử đang tích lũy rất nhiều vào khoảng 0,00000080. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy chúng ta đang bước vào giai đoạn tiếp theo của giai đoạn xây dựng cơ sở. Nếu đó là một khả năng, TNB / BTC có thể được bơm sớm.

Chiến lược là mua càng gần 0,00000080 càng tốt. Chừng nào Time New Bank vẫn ở trên mức này, nó có thể sẽ tăng lên mức trung bình là 0,00000160. Sau khi chốt lời có thể tính đến mục tiêu tiếp theo là 0,0000025.

Biểu đồ 1D của TNB / Bitcoin 

Tóm tắt chiến lược

  • Mua: Càng gần 0,00000080 càng tốt.
  • Mục tiêu: 0,00000160 và 0,0000025.
  • SL: 0,00000072