Khuyến nghị giao dịch ngày 22 tháng 1 năm 2019: Cặp giao dịch ETH / BTC

ethereum-la-gi.png

Phân tích kỹ thuật cho thấy Ethereum đang củng cố mức hỗ trợ trung bình là 0,03264. Khả năng của thị trường duy trì trên mức đó trong hơn một tuần cho chúng ta biết rằng những người tham gia đang cố gắng tạo ra một thiết lập thấp cao hơn. Họ đang ở một vị trí tốt để làm điều đó vì chỉ số RSI hàng ngày hiện đang ở xa khu vực quá mua.

Ngoài ra, chúng tôi đã phát hiện ra một tín hiệu vàng khi đường MA50 giao cắt với MA100. Cả hai chỉ số kỹ thuật này đều đóng vai trò là hỗ trợ sẽ giúp duy trì giao dịch Ethereum trên 0,03264.

Chiến lược là mua càng gần 0,03264 càng tốt. Chừng nào Ethereum còn ở trên mức này, nó có thể sẽ tăng lên mức cao 0,04 và tốt nhất là chốt lời sau đó thì xem xét mục tiêu tiếp theo là 0,0462.

Biểu đồ hàng ngày về Ethereum / Bitcoin

Tóm tắt chiến lược

  • Mua: Càng gần 0,03264 càng tốt.
  • Mục tiêu: 0,04 và 0,0462.
  • Dừng lỗ: 0,0314