Khuyến nghị giao dịch ngày 18 tháng 1 năm 2019: Cặp giao dịch IOTA/BTC

miota-iota.jpg

Phân tích kỹ thuật cho thấy IOTA / BTC đang cân bằng ở mức trung bình là 0,00007904. Các đường trung bình động MA50 và MA100 tiếp tục đóng vai trò là các hỗ trợ để giúp giữ giá trên 0,00007904.

Ngoài ra, khả năng của thị trường ở trên mức trung bình này là tăng. Điều này cho phép thị trường đưa giá 0,00007904 vào hỗ trợ. Quan trọng hơn, nó là gợi ý cho những người tham gia đã sẵn sàng để mua. Họ không còn chờ đợi thị trường để xem xét lại mức thấp như ở năm 2018. Với hành động giá này, một mô hình đảo ngược đầu và vai có thể đang hình thành.

Chiến lược là mua trên mức trung bình càng gần 0,00007904 càng tốt. Chừng nào những con bò đực giữ được sự hỗ trợ này, chúng có thể sẽ bùng nổ đưa lên mức cao 0,0000964 khi đó chốt lời một phần và nhắm đến mục tiêu tiếp theo là 0,0001136.

Biểu đồ 1D của MIOTA / Bitcoin

Tóm tắt chiến lược

  • Mua: Càng gần 0,00007904 càng tốt.
  • Mục tiêu: 0,0000964 và 0,0001136.
  • Dừng lỗ: 0,000077