Khuyến nghị giao dịch ngày 5 tháng 1 năm 2019: cặp giao dịch EOS/BTC

purple-neon-eos-coin.jpg

Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng EOS / BTC đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,00069. Khu vực này là một mức giá quan trọng cho thị trường. Hiện tại đây là vùng tích lũy lấy đà tăng mạnh hơn.

Ngoài ra, thiết lập kỹ thuật trong khung 4H có vẻ tăng. Nhìn vào biểu đồ 4H cho thấy sự giao nhau giữa 50 MA và 100 MA. Với sự giao nhau này, chúng ta có thể yên tâm rằng 50 MA, 100 MA và 200 MA đều đóng vai trò là hỗ trợ. Thiết lập này sẽ giúp EOS có xu hướng cao hơn.

Chiến lược là mua trên mức hỗ trợ và càng gần 0,00069 càng tốt. Chừng nào EOS còn ở trên mức này, nó có thể sẽ tập hợp động lực để đạt đến mục tiêu 0,000904.

Biểu đồ 4H của EOS / Bitcoin

Tóm tắt chiến lược

  • Mua: Càng gần 0,00069 càng tốt.
  • Mục tiêu: 0,000904
  • Dừng lỗ: 0,00066