Khuyến nghị giao dịch ngày 4 tháng 1 năm 2019: cặp giao dịch LTC/BTC

litecoin.png

Phân tích kỹ thuật cho thấy LTC / BTC đang hình thành mô hình vai đầu vai nghịch đảo trên biểu đồ hàng ngày (1D). Hiện tại, thị trường đang vật lộn để đưa ra mức kháng cự 0,0086. Litecoin tiếp tục xây dựng phạm vi giao dịch trong khoảng từ 0,0078 đến 0,0086. Do đó bạn vẫn có một chút thời gian để cân nhắc vào lệnh ở giá thấp.

Chiến lược là mua ở mức càng gần 0,0078 càng tốt. Chừng nào Litecoin vẫn ở trên mức này, nó có thể sẽ tập hợp động lực để đưa ra mức kháng cự 0,0078 và tăng đến mục tiêu lên 0,00983.

Biểu đồ 1D Litecoin / Bitcoin

Tóm tắt chiến lược

  • Mua: Càng gần 0,0078 càng tốt.
  • Mục tiêu: 0,00983
  • Dừng lỗ: 0,0075