Khuyến nghị giao dịch ngày 20 tháng 12: ETH / BTC

ethereum-eth.png

Nếu nói rằng Ethereum (ETH / BTC) đang có một năm 2018 ác mộng sẽ là một đánh giá hơi bị thấp. Thị trường đã giảm mạnh xuống mức thấp 0,02463 vào ngày 7 tháng 12 năm 2018. Ở mức giá đó, thị trường đã giảm hơn 80% so với mức cao năm 2018 là 0,123799.

Tin tốt là Ethereum đang có dấu hiệu phục hồi trong các khung thời gian ngắn hơn trong bối cảnh đà giảm giá đã yếu hẳn trên các khung thời gian dài hơn. Đây là sự kết hợp mà chúng ta thường quan sát thấy trong một thị trường hình thành đáy ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật cho thấy ETH / BTC đã tìm cách phục hồi hỗ trợ quan trọng là 0,026746. Để hiểu tầm quan trọng của cấp độ này, chúng ta phải nhìn lại một năm. Vào tháng 12 năm 2017, Ethereum đã giảm xuống mức này nhưng đã bật lên từ đây. Cú trượt xuống thấp hơn không thành công là công cụ trong quá trình parabol của thị trường lên 0,123799.

Bây giờ, Ethereum đã vi phạm hỗ trợ vào đầu tháng này thể hiện mức thấp 2018 là 0,02463. Tuy nhiên, những con bò đực đã chiến đấu trở lại để lấy lại hỗ trợ của parabol. Với sự phục hồi, vi phạm có thể được hiểu là một bear trap. Ngoài ra, các tín hiệu quá bán và phân kỳ tăng trên điểm RSI hàng tuần với các điều kiện cần thiết cho một đợt tăng mạnh.

Chiến lược là mua càng gần 0,026746 càng tốt. Chừng nào thị trường còn ở trên mức này, ETH / BTC có thể sẽ tạo ra động lực để tăng đến mục tiêu ban đầu (TP1) là 0,03157. Tiếp theo (TP2) là 0,036388. Nếu an toàn thì hãy chốt một phần ở TP1 rồi đợi TP2 và nâng SL lên. Tóm lại chốt lời tùy mồm.

Biểu đồ 1W của Ethereum / Bitcoin

Tóm tắt chiến lược

  • Mua: Càng gần 0,026746 càng tốt.
  • Mục tiêu: TP1 là 0,03157 và  TP2: 0,036388. Đừng tham lời quá :D
  • Dừng lỗ: 0,026231