Khuyến nghị giao dịch ngày 16 tháng 12: NXTBTC

NXTcoin.jpg

Phân tích kỹ thuật cho thấy NXT / BTC đã thiết lập mức đáy ngắn hạn ở mức 0,0000075. Mức này có vẻ không quan trọng nhưng nhìn vào biểu đồ hàng tuần cho thấy đây là hỗ trợ parabol của nó. Thị trường đã từ chối giá thấp hơn ở mức này vào tháng 11 năm 2017. Sau đó, đồng tiền này đã sử dụng sự hỗ trợ để khởi động một đợt tăng mạnh đã đưa thị trường lên mức cao nhất là 0,00014 một năm trước.

Biểu đồ 1W của NXT/BTC

Do đó, khả năng của thị trường ở trên mức này không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây có thể không phải là đáy hoặc điểm đảo ngược nhưng chúng ta có thể mong đợi NXT mang lại cho chúng ta một cú bật cao có ý nghĩa vào thời điểm này. Cũng có thể tiền điện tử này sẽ giao dịch đi ngang từ đây. Tuy nhiên, nhận định của chúng tôi là sẽ đi lên.

Chiến lược là mua càng gần 0,0000075 hỗ trợ càng tốt. Chừng nào những con bò còn ở trên mức này, NXT có thể đạt đến mục tiêu là 0,00000935.

Biểu đồ 1D của NXT / BTC

Tóm tắt chiến lược

  • Buy: Càng gần 0,0000075 càng tốt.
  • TP: 0,00000935
  • SL: 0,00000735