Traders Fair & Gala Night, Vietnam tổ chức ngày 24 tháng 11 tại Khách sạn Windsor Plaza, Sài Gòn (18 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

TF-viet_1200x630 Facebook.jpg

Traders Fair & Gala Night, Vietnam

Thế giới tài chính trong một chương trình tuyệt vời!

[Scroll down for English version]

  • Thời điểm: ngày 24 tháng 11 năm 2018
  • Địa điểm: Khách sạn Windsor Plaza, Sài Gòn (18 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
  • Trang web: https://vietnam.tradersfair.com

Traders Fair & Gala night, Vietnam đang thu hút thế giới của các nhà giao dịch tập hợp với nhau cùng một nơi trong một ngày. Các nhà lãnh đạo của ngành công nghiệp sẽ đến với nhau ở một nơi và có sự trao đổi kiến ​​thức và kinh nghiệm.

Traders Fair & Gala night, Vietnam bao gồm 2 phần:

  1. Triển lãm bắt đầu lúc 9:00 và miễn phí cho khách. Để trở thành khách truy cập của chúng tôi, bạn nên tải về Mobile App của chúng tôi và nhận mã QR cá nhân của bạn hoặc chỉ cần đăng ký thông qua trang web của chúng tôi https://vietnam.tradersfair.com/. Trong ngày triển lãm sẽ trình bày dịch vụ của họ, giao tiếp với khách hàng tiềm năng và nói với mọi người về công ty của họ. Ngoài ra Traders Fair, Vietnam là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ và (điều quan trọng hơn) là tổ chức các buổi hội thảo từ các nhà lãnh đạo và các chuyên gia. Sẽ có 3 phòng hội thảo, nơi các chuyên gia ngoại hối, các nhà giao dịch thành công và động lực sẽ chia sẻ kiến ​​thức của họ và trả lời các câu hỏi của bạn - miễn phí cho tất cả khách đến dự.
  2. Đêm Gala bắt đầu lúc 18:30 và kết thúc lúc 23:00 - bạn chỉ có thể tham dự phần này bằng thiệp mời. Chúng tôi cung cấp cho các công ty và các diễn giả của chúng tôi giấy mời, để họ có thể giao tiếp với các bạn một cách chính thức. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chia sẻ một số lượng thiệp mời với khách mời của chúng tôi - với chương trình xổ số khác nhau và v.v... Đêm Gala sẽ có đầy đủ các buổi biểu diễn trực tiếp, âm nhạc, mạng, thực phẩm và đồ uống và giải thưởng. Để nói nhiều hơn, bạn có thể giành được Giải thưởng lớn của đêm Hội chợ Thương nhân - đó là xe máy. Những người chiến thắng cuối cùng không ai khác là khách tham dự, những người có được thiệp mời trong sự kiện (tương tự Traders Fair Malaysia và Thailand).

Đừng bỏ lỡ! Để đăng ký MIỄN PHÍ, bạn nên truy cập:

---------------------------------------------------------------------------

Traders Fair & Gala Night, Vietnam.

The world of finance in one fantastic show!

  • When: November 24, 2018
  • Where: Windsor Plaza Hotel, Saigon (18 An Duong Vuong Street, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam)
  • Website: https://vietnam.tradersfair.com

Traders Fair & Gala night, Vietnam is attracting the world of traders to one place during one day.   The leaders of the industry are going to come together in one place and to have an exchange of knowledge and experience. 

Traders Fair & Gala night, Vietnam consists of 2 parts:

  1. The exhibition starts at 9:00 and is free for visitors. To become our visitor you should download our Mobile App and get your personal QR-code or just register through our website https://vietnam.tradersfair.com/ . During the day exhibitors will show their services, communicate with potential clients and tell people about their companies. Also Traders Fair, Vietnam is a fantastic opportunity to meet and (what is more important) to take seminars from the leaders and experts. There will be 3 workshop rooms, where Forex professionals, successful traders and motivators are going to share out their knowledge and answer your questions – free for all visitors as well.
  2. The Gala Night starts at 18:30 and ends at 23:00 – you may attend this part only by invitation cards. We provide companies and our speakers with them, so they can communicate in an informal way. Of course, we are going to share some amount of invitation cards with our visitors – by different lotteries and so on. Gala Night is going to be full of live performances, music, networking, food&drinks and prizes. To say more, you may win the Grand Prize of our Traders Fair – motorbike - during Gala Night. The last winners were just visitors, who obtain invitation cards during the event (Traders Fair Malaysia and Thailand). 

Don’t miss! To register now for FREE, you should visit https://vietnam.tradersfair.com

Telegram https://t.me/tradersfair 

Facebook https://www.facebook.com/TradersFair/ 

#tradersfair  #tradersfair2018  #tradersfairvietnam