Khuyến nghị giao dịch ngày 12 tháng 11, cặp giao dịch BAT/USD

bat.png

Chiến lược là: mua vào ngưỡng hỗ trợ quanh càng gần 0.24$ càng tốt.

Nếu các nhà đầu cơ nắm giữ ngưỡng hỗ trợ này, thị trường nhiều khả năng sẽ củng cố một chút trước khi bật lên mục tiêu của chúng ta là 0,3$. Chú ý dừng lỗ là 0.22$.

Target này có thể đạt được chưa đến một tháng. 

Biểu đồ 4 giờ Basic Attention Token (BAT) / USD trên Bitfinex