Hội chợ thương mại và Gala dành cho các Trader tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2018

viet_anonce_HoangNgokSon.jpg

Hội chợ thương mại và Gala dành cho các Trader tại Việt Nam

Là một trong những sự kiện tài chính quy mô trong năm!

[Scroll down for English version]

  • Thời gian: Ngày 24 tháng 11 năm 2018
  • Địa điểm: TPCHM, Việt Nam (Khách sạn Windsor Plaza, Sài Gòn)
  • Website: https://vietnam.tradersfair.com

Đêm hội chợ thương mại & Gala, Việt Nam tập hợp các chuyên gia và diễn giả từ các nơi trên trong giới kinh doanh. Bạn có muốn tham gia một bài giảng từ người Việt Nam đầu tiên và duy nhất trong 35 năm được vinh danh trong 5 nhà giao dịch hàng đầu có tỷ lệ lợi nhuận ròng cao nhất trong Vô địch Giao dịch Ngoại hối Cup 2018 không? Để hỏi chuyên gia tài chính với hơn 11 năm kinh nghiệm trong thị trường Ngoại hối, Bạn có thể hỏi bất kỳ các vấn đề nào bạn đang tìm kiếm?

Một người có lợi nhuận ròng trên 50,000 USD/tháng - ông Hoàng Ngọc Sơn! Ông ấy sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với tất cả các traders trong buổi hội thảo trong đêm Hội chợ Thương mại & Gala, Việt Nam.

Ông Hoàng Ngọc Sơn:

  • Giám đốc điều hành www.hoangngocson.com
  • Qua nhiều năm, ít nhất 10,000 học viên đã trở nên thành công hơn trong thị trường giao dịch ngoại hối.
  • Một tác giả, một giảng viên cao cấp về các trang web giáo dục, đặc biệt là Unica.vn.
  • Một trong những người đã phát triển thành công ứng dụng Dự báo giá vàng (Progoldforex) - các ứng dụng hàng đầu châu Á dành cho thương nhân.
  • Người đã xây dựng thành công hệ thống giao dịch tự động giúp người mới bắt đầu Forex kiếm lợi nhuận bền vững khi tham gia thị trường ngoại hối.
  • Chủ đề của ông: Tầm quan trọng của quản lý vốn trong giao dịch ngoại hối

Đêm hội chợ thương mại & Gala, Việt Nam đang thu hút các traders trên khắp thể giới đến một nơi trong một ngày. Các CEO của ngành công nghiệp tài chính sẽ đến với nhau ở một nơi và có một sự trao đổi kiến thức và kinh nghiệm. Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ các chuyên gia giao dịch trực tiếp!

Đăng ký trực tuyến MIỄN PHÍ:
Website: https://vietnam.tradersfair.com
Telegram: https://t.me/tradersfair
Facebook: https://www.facebook.com/TradersFair/
#tradersfair # tradersfair2018 #tradersfairvietnam #forex #trading #exhibition #finance

----------------------------------------------------------------

Traders Fair & Gala night, Vietnam

Be a part of the outstanding financial event!

When – November 24, 2018
Where – Ho Chi Minh, Vietnam (Windsor Plaza Hotel, Saigon)
https://vietnam.tradersfair.com 

Traders Fair & Gala night, Vietnam brings together professionals and experts from the world of trading. Would you like to take a lecture from the first-and-only Vietnamese in 35 years being honored to be in top 5 traders with highest percentage of net return in 2018 World Cup Forex Trading? To ask a financial expert with over 11 years of experience in Forex market your essential questions? 

A person whose net profit is over 50.000 USD each month - Mr. Hoàng Ngọc Sơn! He is going to share his knowledge and experience with all the visitors during his seminar on the Traders Fair & Gala night, Vietnam.

Mr. Hoàng Ngọc Sơn:

•    CEO www.hoangngocson.com
•    Over the years, at least 10.000 trainees have become more successful in Forex trading market.
•    An author, a senior lecturer on education websites, especially Unica.vn.
•    The one who successfully developed The Gold Price Forecast app (Progoldforex) – top Asian apps for traders.
•    The one who successfully built an automated trading system helping Forex beginners to make a sustainable profit when entering Forex market.

His topic: The Importance of capital management in Forex Trading.

Traders Fair & Gala night, Vietnam is attracting the world of traders to one place during one day. The leaders of the industry are going to come together in one place and to have an exchange of knowledge and experience. Don’t miss a chance to meet trading professionals face to face! 

FREE ONLINE registration https://vietnam.tradersfair.com

Telegram https://t.me/tradersfair

Facebook https://www.facebook.com/TradersFair/

#tradersfair #tradersfair2018 #tradersfairvietnam #forex #trading #exhibition #finance