Đêm hội chợ thương mại & Gala, Việt Nam về Cổ phiếu, Forex, tiền điện tử, hợp đồng tương lai & quyền chọn.

TF-viet_800x600_viet-2.jpg

Đêm hội chợ thương mại & Gala, Việt Nam

Cổ phiếu, Forex, tiền điện tử, hợp đồng tương lai & quyền chọn - Chương trình tuyệt vời như chưa từng có!!!

[Scroll down for English version]

Ngày diễn ra sự kiện - ngày 24 tháng 11 năm 2018
Nơi diễn ra sự kiện - Hồ Chí Minh, Việt Nam (Khách sạn Windsor Plaza, Sài Gòn)
Website: https://vietnam.tradersfair.com

Đêm hội chợ thương mại & Gala, Việt Nam vui mừng thông báo những diễn giả mới - Thái Võ và David Nguyễn. Những người thuyết trình có kinh nghiệm với nền tảng lý thuyết và quan điểm riêng của họ về giao dịch tại Việt Nam.

Chào mừng nồng nhiệt đến Thái Võ - Giám đốc quốc gia GTC.News:

 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư: tài chính, bất động sản, ngân hàng, chứng khoán.
 • Kiến thức sâu rộng về kinh tế, chính trị, tài chính.
 • Được đào tạo bởi các chuyên gia tài chính Phố Wall.
 • Đối tác tin cậy của các tập đoàn tài chính lớn.

Chủ đề của Thái Võ: Cơ hội của thị trường chứng khoán quốc tế và tiền điện tử tại Việt Nam.

Và David Nguyễn - Giám đốc điều hành của Quyenchon.com:

 • 10 năm kinh nghiệm dịch vụ tài chính, kinh doanh bán lẻ, hợp danh và kinh doanh thể chế.
 • Các quốc gia nhắm mục tiêu cụ thể của Việt Nam.
 • Kinh nghiệm đầu tiên thâm nhập thị trường địa phương.
 • Xác định các biến kinh doanh chính đại diện cho nhu cầu của khu vực.

Chủ đề của ông David: "Thanh khoản và phương thức tính phí / rút tiền khi giao dịch"

Đêm hội chợ thương mại và các nhà môi giới tiền tệ và ngân hàng từ khắp nơi trên thế giới sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ và tìm ra thông tin mới nhất về tiền điện tử, ngoại hối, cổ phiếu, hợp đồng tương lai và các quyền chọn thị trường. Đêm hội chợ thương mại & Gala sẽ có đầy đủ các chương trình giáo dục và giải trí.

Đăng ký trực tuyến MIỄN PHÍ https://vietnam.tradersfair.com
Telegram https://t.me/tradersfair
Facebook https://www.facebook.com/TradersFair/
 

---------------------------------------------------------------------------

Traders Fair & Gala night, Vietnam

Stocks, Forex, cryptocurrency, futures&options – Fantastic show like nowhere!

When – November 24, 2018
Where – Ho Chi Minh, Vietnam (Windsor Plaza Hotel, Saigon)
https://vietnam.tradersfair.com 

Traders Fair & Gala night, Vietnam is excited to announce new speakers – Thai Vo and David Nguyen. Experienced speakers with the theoretical basement and their own point of view to trading in Vietnam. 

Warm welcome to Thai Vo - Country Director of GTC.News:

 • More then 10 years of experience in the field of investment consulting: finance, real estate, banking, securities.
 • Extensive knowledge of economics, politics, finance
 • Trained by Wall Street financial experts
 • Trusted partner of major financial corporations. 

Thai Vo’s topic: The opportunities of international stock markets and cryptocurrency in Vietnam

And David Nguyen - CEO of Quyenchon.com:

 • 10 years worth of financial services experience, retail, partnership, and institutional business
 • Specifically targeting countries of Viet Nam. 
 • First-hand experience in penetrating the local market 
 • Identify key business variables that represent the region’s needs

Mr David's topic: "Liquidity and methods of charging / withdrawing money when trading"

Traders Fair & Gala night - The best trading experts, companies, money brokers and banks from all over the world are going to share out their experience and to find out new up-to-date information about cryptocurrency, forex, stocks, futures and options markets. Traders Fair & Gala night is going to be full of educational programs and entertainment.  

FREE ONLINE registration https://vietnam.tradersfair.com 
Telegram https://t.me/tradersfair
Facebook https://www.facebook.com/TradersFair/