Traders Fair & Gala night, Vietnam

TF-viet_1200x630 Facebook.jpg

Cổ phiếu, Forex, tiền điện tử, tương lai & tùy chọn - Chương trình tuyệt vời chưa từng có!

[Scroll down for English version]

Traders Fair & Gala night - sự kiện tài chính dành cho các nhà đầu tư và traders sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 24/11/2018 (Khách sạn Windsor Plaza, TP HCM). Các chuyên gia, công ty, nhà môi giới tiền tệ và ngân hàng tốt nhất trên toàn thế giới sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ và tìm ra thông tin mới nhất về tiền điện tử, ngoại hối, cổ phiếu, tương lai và thị trường quyền chọn. Ngoài ra đêm hội chợ thương mại & Gala sẽ có đầy đủ các chương trình giáo dục và giải trí. Để đăng ký trực tuyến miễn phí ngay bây giờ, bạn hãy truy cập https://vietnam.tradersfair.com

Traders Fair & Gala night, Vietnam đang thu hút các nhà giao dịch của thế giới gặp gỡ trong một ngày. Đây là nơi hợp lưu của các điều kiện thuận lợi trong một hệ thống, mang lại lợi nhuận cho những người tham gia. Các nhà lãnh đạo của ngành công nghiệp sẽ đến với nhau ở một nơi và có sự trao đổi kiến ​​thức và kinh nghiệm. Không cần bạn phải có chuyên môn và vốn để làm việc với cổ phiếu, hợp đồng tương lai, lựa chọn nhị phân và thị trường ngoại hối vì nó sẽ trở thành tấm vé ban đầu cho thế giới của thương mại rộng lớn. Những người tham gia có vốn khi tham gia thị trường trở thành nhà đầu tư. Và bạn có thể là một phần của sự kiện tuyệt vời này! Bài phát biểu từ các diễn giả hàng đầu, giải trí, chương trình trực tiếp, âm nhạc và các giải thưởng hoành tráng có trong chương trình làm việc.

Traders Fair & Gala night - Vietnam được tổ chức bởi FINEXPO, công ty lớn nhất tổ chức các sự kiện tài chính và thương mại, hội chợ, triển lãm và triển lãm toàn cầu từ năm 2002. Danh sách các dự án của nó khá dài. Ở đây bạn có thể tìm thấy hội chợ triển lãm tài chính, hội chợ thương nhân, giải thưởng thương nhân, hội chợ triển lãm ngoại hối, hội chợ triển lãm Forex, hội chợ tiền tệ, hội chợ đầu tư, hội chợ triển lãm, hội chợ triển lãm trực tuyến, ... Hơn 30.000 nhà giao dịch, nhà đầu tư và cố vấn tài chính hơn 3 000 công ty tài chính và môi giới từ ngoại hối, cổ phiếu, lựa chọn, tiền mã hóa và thị trường chuyển tiếp từ khắp nơi trên thế giới đã được kết nối bởi FINEXPO. Những phản hồi tích cực từ những người tham gia là minh chứng tốt nhất về công việc hiệu quả và thành công do FINEXPO thực hiện.

Traders Fair & Gala night được tài trợ bởi các thương hiệu hàng đầu như Thị trường ngoại hối Úc (nhà tài trợ lớn), FIBOGroup (nhà tài trợ bạc), RPNPay, OlympTrade. Để nói thêm, ban tổ chức sự kiện cung cấp cho bạn các chỗ ở linh động, vì vậy bạn có thể tập trung vào chương trình làm việc và không mất thời gian, suy nghĩ về chỗ ở và mọi thứ.

Bạn có thể ghé thăm trang https://vietnam.tradersfair.com để tìm hiểu thêm thông tin về Traders Fair & Gala night.

-------------------------------------

Traders Fair & Gala night, Vietnam

Stocks, Forex, cryptocurrency, futures&options – Fantastic show like nowhere!

 

Traders Fair & Gala night - financial event for traders and investors, which is going to take place in Vietnam on the 24th of November 2018 (Windsor Plaza Hotel, Saigon). The best trading experts, companies, money brokers and banks from all over the world are going to share out their experience and to find out new up-to-date information about cryptocurrency, forex, stocks, futures and options markets. Also Traders Fair & Gala night is going to be full of educational programs and entertainment.  To register online now for free, you should visit https://vietnam.tradersfair.com

Traders Fair & Gala night, Vietnam is attracting the world of traders to one place during one day. This is the confluence of favorable conditions in one system, which brings profit to its participants. The leaders of the industry are going to come together in one place and to have an exchange of knowledge and experience. No doubt you need expertize and capital to work in the stocks, futures, options and forex markets as it will become the initial ticket to the world of big trade. Participants who have capital while entering the market become investors. And you may be a part of this fabulous event! Educational speeches from top speakers, entertainments, live shows, music and incredible prizes included in the agenda.

Traders Fair & Gala night - Vietnam is organized by FINEXPO, which is the largest company organizing financial and trading events, fairs, expos and shows worldwide since 2002. List of its projects seems quite long. Here you can find Financial Expo, Traders Fair, Traders Awards, Forex & Money Expo, Forex Expo Awards, Money Fair, Investor Expo, Golf Expo, Banking Expo, Online Trading Expo, etc. Over 30000 traders, investors and financial advisors and more than 3 000 financial companies and brokers from Forex, stock, option, bond crypto money and forward markets from all around the world have been connected by FINEXPO. The positive feedback from participants is the best prove of effective and successful work done by FINEXPO.

Traders Fair & Gala night is sponsored by leading brands such as Australian Forex Marketplace (Grand sponsor), FIBOGroup (Silver sponsor), RPNPay, OlympTrade. To say more the organizers of event offer you different variants of recommended accommodation, so you can focus on agenda and don’t lose you time, thinking about accommodation and everything.

You are welcome to visit https://vietnam.tradersfair.com to find out more information about Traders Fair & Gala night.