CEO của Bakkt đưa ra các mục tiêu chính của công ty

bakkt_nyse.jpg

Giám đốc điều hành của Bakkt, công ty mật mã mới được đưa ra bởi những người sáng lập NYSE, gần đây đã đăng một bài trên blog về các mục tiêu của công ty. Kelly Loeffler đã vạch ra ba mục tiêu chính mà cô hy vọng sẽ đạt được.

Bakkt đang có ý định tạo ra một hệ sinh thái toàn cầu mới cho các tài sản kỹ thuật số, một hệ thống an toàn và được quản lý đúng đắn. Loeffler nói rằng mục tiêu của công ty là "để làm cho tài sản kỹ thuật số trở nên phổ biến hơn, đáng tin cậy và dễ tiếp cận hơn, cho phép đổi mới có ý nghĩa để theo đuổi".

Cô tiếp tục mô tả cách thức mà cách tiếp cận của Bakkt sẽ khác với nhiều doanh nghiệp khác hy vọng biến đổi không gian mật mã. Ba mục tiêu chính là giới thiệu một sản phẩm hoàn toàn mới, cũng như các tiêu chuẩn bảo mật mới và mức độ truy cập thông tin mới.

Về mặt an ninh tài chính, Loeffler tuyên bố rằng "việc mua và bán Bitcoin trong thị trường kỳ hạn của chúng tôi sẽ được tài trợ trước, hầu như loại bỏ rủi ro mặc định". Việc bảo vệ tài sản kỹ thuật số là một lĩnh vực chuyên môn mới nổi, và những thứ như ký kết, quét sinh trắc học, xác thực và multi-sig kết hợp lại. "

Giải quyết sự biến động giá hiện tại và "tình trạng thiếu sót của thị trường", Loeffler trấn an khách hàng tiềm năng rằng "thị trường nói chung phát triển hướng tới một mô hình thấm nhuần sự hình thành giá, thiết lập giá trị và tạo thuận lợi cho thương mại. Đây là nền tảng mà chúng tôi thiết kế Bakkt."