Trận chiến DApps giữa EOS và Ethereum

EOS_vs_Ethereum.png

EOS Mainnet đã phát hành vào ngày 2 tháng 6 với một vài trục trặc ở đâu đó. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn cản nền tảng thu hút một số ứng dụng phân cấp. Tổng số DApp trên mạng chính EOS hiện số 229. Trong số này, 78 là trực tiếp, 99 phát triển, 16 trong phiên bản Beta và 18 trong giai đoạn định nghĩa. Vì vậy, chúng ta có 229 DApps trên một nền tảng khoảng 3 tháng tuổi.

Việc mở rộng nhanh chóng này trên DApp được xây dựng trên nền tảng EOS đã khiến một Redditer tên là Babble9753 thốt ra dự đoán rằng EOS DApps sẽ vượt qua các mạng trên Ethereum vào quý đầu tiên của năm 2019. Các bình luận chính xác của anh như sau:

Có 1.781 DAPPS trên ETH với tổng số 10 nghìn người dùng hàng ngày. Tôi nghĩ rằng đã có hơn 200 DAPP được xây dựng trên EOS và Steem được xây dựng bởi Daniel Larimer Tôi nghĩ thường có nhiều người dùng hàng ngày hơn tất cả các ETH DAPP kết hợp và anh ấy đang xây dựng một cái gì đó tương tự trên EOS. Khi nào bạn nghĩ rằng EOS sẽ vượt qua ETH về tổng số DAPP hoạt động và người dùng hàng ngày? Tôi nghĩ vào cuối Q1 năm tới.

Phân tích số lượng DApp trên mạng Ethereum, chúng tôi thấy rằng chúng là 1.781 như đã nói, và đã mất 3 năm để có được con số này - với thực tế là mạng Ethereum đã được đưa ra vào ngày 30 tháng 7 năm 2015. Đây là mức trung bình 594 DApps mỗi năm.

Với EOS có 229 trong 3 tháng, nếu vậy, nền tảng sẽ có khoảng 535 DApp vào đầu tháng 1 năm sau. Điều này là không tính tỷ lệ tăng trưởng theo cấp số nhân của ngành công nghiệp blockchain cũng như sự cường điệu và phấn khích xung quanh nền tảng EOS. Một khi chúng ta đưa yếu tố này vào phương trình, có khả năng là DApps trên nền tảng EOS sẽ làm lu mờ Ethereum vào giữa năm sau.

Một yếu tố khác cần xem xét là số lượng DApp chuyển từ nền tảng Ethereum sang nền tảng của EOS. Một lý do cho việc di cư này có thể là ý tưởng cho rằng EOS là một nền tảng hiệu quả hơn để tạo DApp cũng như mạng an toàn hơn. Ngoài ra còn có sự phân cấp rõ ràng trên nền tảng EOS gần như không tồn tại trên Ethereum. Chỉ có thời gian mới biết được DApps trên nền tảng EOS có vượt qua Ethereum vào năm tới hay không.

Tóm lại, với nền tảng EOS dần trở nên phổ biến, đó là một lý do nữa để trở nên lạc quan về đồng xu trong thị trường mật mã. Thậm chí còn có chính phủ Trung Quốc liên tục xếp hạng EOS cao hơn Ethereum về xếp hạng blockchain hàng tháng của nó. Đây là một chỉ báo rõ ràng về sự vượt trội của EOS.