Litecoin, XLM & TRX – Chỉ số kỹ thuật 30/05/20

Advertisements

Litecoin (LTC)

Các chỉ số kỹ thuật của LTC

Mức hỗ trợ chính: $42.74

Mức kháng cự chính: $44.49

Mức thoái lui 23,6% FIB: $62

Mức thoái lui 38% FIB: $78

Mức thoái lui 62% FIB: $104

 

Stellar’s Lumen (XLM)

Các chỉ số kỹ thuật của XLM

Mức hỗ trợ chính: $0.06449

Mức kháng cự chính: $0.06763

Mức thoái lui 23,6% FIB: $0.1051

Mức thoái lui 38% FIB: $0.1433

Mức thoái lui 62% FIB: $0.2050

 

Tron’s TRX

Các chỉ số kỹ thuật của Tron

Mức hỗ trợ chính: $0.01447

Mức kháng cự chính: $0.01499

Mức thoái lui 23,6% FIB: $0.0322

Mức thoái lui 38% FIB: $0.0452

Mức thoái lui 62% FIB: $0.0663

Advertisements