EOS, ETH & XRP – Phân tích kỹ thuật 24/05/20

Advertisements

cryptocurrency - Namitrading
cryptocurrency - Namitrading

EOS

EOS rời khỏi các mức hỗ trợ và kháng cự chính.

EOS – Phân tích kỹ thuật ngày 24/05/20
EOS – Phân tích kỹ thuật ngày 24/05/20

Các chỉ số kỹ thuật của EOS

Mức hỗ trợ chính: $ 2,5347

Mức kháng cự chính: $ 2,6094

Mức thoái lui 23,6% FIB: $ 6,62

Mức thoái lui 38% FIB: $ 9,76

Mức thoái lui 62% FIB: $ 14,82

 

Ethereum

Ethereum – Phân tích kỹ thuật ngày 24/05/20
Ethereum – Phân tích kỹ thuật ngày 24/05/20

Các chỉ số kỹ thuật của ETH

Mức hỗ trợ chính: $ 203,71

Mức kháng cự chính: $ 210,45

Mức thoái lui 23,6% FIB: $ 257

Mức thoái lui 38,2% FIB: $ 367

Mức thoái lui 62% FIB: $ 543

 

Ripple’s XRP

XRP – Phân tích kỹ thuật ngày 24/05/20
XRP – Phân tích kỹ thuật ngày 24/05/20

Các chỉ số kỹ thuật của XRP

Mức hỗ trợ chính: $ 0,1970

Mức kháng cự chính: $ 0,2012

Mức thoái lui 23,6% FIB: $ 0,3638

Mức thoái lui 38,2% FIB: $ 0,4800

Mức thoái lui 62% FIB: $ 0,6678

Advertisements