Giá ADA có tăng trong thời gian tới không?

Advertisements

Giá ADA có tăng trong thời gian tới không?
Giá ADA có tăng trong thời gian tới không?

Triển vọng dài hạn

Nhìn vào biểu đồ hàng tuần hoặc ADA cho thấy giá vừa mới vượt qua mức trung bình động 21 kỳ đã đưa ra mức kháng cự gần với giá kể từ tháng 4 năm 2019.

Bốn nến hàng tuần vừa qua đã tăng giá. Sau khi tạo đáy gần $ 0,03, giá hiện đang giao dịch ở mức $ 0,051. Giá đang giao dịch dưới mức trung bình động 21 và 50 kỳ.

Chỉ báo MACD đang đi lên với sức mạnh nhưng chưa tích cực. Chỉ số RSI đang ở mức 45, cho thấy không có tình trạng mua quá mức cũng như bán quá mức.

Biểu đồ hàng tuần của Cardano (ADA)
Biểu đồ hàng tuần của Cardano (ADA)

Triển vọng trung hạn

Nhìn vào biểu đồ 3 ngày đưa ra vùng hỗ trợ đầu tiên gần $ 0,029 và vùng kháng cự gần nhất gần $ 0,08. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy rằng giá đã di chuyển trên các đường trung bình động 21 và 50, rất gần với việc tạo ra một đường chéo tăng giá và đang cung cấp hỗ trợ cho giá.

Giá nằm trong đám mây Ichimoku tiêu cực. Sau một thời gian dài tăng trưởng, cuối cùng đã đi vào lãnh thổ tích cực. Chỉ số RSI đang ở mức 56.

Biểu đồ 3 ngày của Cardano (ADA)
Biểu đồ 3 ngày của Cardano (ADA)

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày cho chúng ta cấu trúc giao dịch đầu tiên. Chúng ta có thể thấy rằng giá đang theo một tam giác tăng dần và đã làm như vậy kể từ ngày 17 tháng 12. Kháng cự của tam giác là gần $ 0,051.

Có sự phân kỳ giảm giá nhẹ phát triển trong chỉ báo RSI. Ngược lại, chỉ báo MACD đang ở điểm cao và đang đi lên.

Biểu đồ hàng ngày của Cardano (ADA)
Biểu đồ hàng ngày của Cardano (ADA)

Dự báo ngắn hạn và dự đoán giá

Nhìn vào biểu đồ sáu giờ cung cấp một kiểm tra chặt chẽ hơn về đường hỗ trợ.

Chúng ta có thể thấy rằng giá đã tăng đáng kể, tạo thành một mô hình trông giống như double top.

Hơn nữa, có sự phân kỳ giảm giá đáng kể hơn đang phát triển trong chỉ báo RSI.

Ngoài ra, chỉ báo MACD dường như thiếu lực và đang trong quá trình thực hiện một đợt giảm giá.

Biểu đồ 6 giờ của Cardano (ADA)
Biểu đồ 6 giờ của Cardano (ADA)

Dự đoán: trong tuần tới giá sẽ giảm và xác nhận đường hỗ trợ.

Advertisements