TF-viet_1200x630 Facebook.jpg

Traders Fair & Gala Night, Vietnam tổ chức ngày 24 tháng 11 tại Khách sạn Windsor Plaza, Sài Gòn (18 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Traders Fair & Gala night, Vietnam đang thu hút thế giới của các nhà giao dịch tập hợp với nhau cùng một nơi trong một ngày. Các nhà lãnh đạo của ngành công nghiệp sẽ đến với nhau ở một nơi và có sự t... Xem thêm Traders Fair & Gala Night, Vietnam tổ chức ngày 24 tháng 11 tại Khách sạn Windsor Plaza, Sài Gòn (18 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

viet_anonce_HoangNgokSon.jpg

Hội chợ thương mại và Gala dành cho các Trader tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2018

Đêm hội chợ thương mại & Gala, Việt Nam tập hợp các chuyên gia và diễn giả từ các nơi trên trong giới kinh doanh. Bạn có muốn tham gia một bài giảng từ người Việt Nam đầu tiên và duy nhất trong 35 năm... Xem thêm Hội chợ thương mại và Gala dành cho các Trader tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2018

Traders Fair Viet Nam

Exchange rate

Tags