bitcoin.jpg

Bitcoin dẫn dắt thị trường bằng việc tiếp tục củng cố sự phục hồi vào cuối tuần

Bitcoin đã phục hồi trên vùng 4000$ - 4050$ then chốt sau khi rớt xuống dưới ngưỡng trong ngày hôm qua, và với điều đó, đồng tiền có giá trị nhất giữ được cho tín hiệu mua ngắn hạn, ngay cả khi tín hi... Xem thêm Bitcoin dẫn dắt thị trường bằng việc tiếp tục củng cố sự phục hồi vào cuối tuần

Exchange rate

Tags